برچسب: شهید بهشتی
یاد شهیدان

یاد شهیدان

  شهید بهشتی مظلومانه زیست و به شهادت رسید. تنها پس از شهادتش، عظمت شخصیت او آشکار شد و این عین مظلومیت است. شهید بهشتی برای رهبرش، سربازی گوش به فرمان بود که نمی‌گذاشت فرموده او بر زمین بماند؛ ما…