برچسب: انتخاب اصلح
انتخاب اصلح؛ چه کسی را انتخاب کنیم ؟

انتخاب اصلح؛ چه کسی را انتخاب کنیم ؟

اشاره ای به ویژگی های اصلح؛ کی انتخاب بشود ؟ عزیزان نکته قابل توجه این است ما امروز نیاز به یک کسی را داریم که تو این دوران انقلاب با مسئولیت هایی که داشته وابستگی براش ایجاد نشده به دنیا