عرضه اسلام ناب محمدی به دنیای بشریت

انقلاب اسلامی منشا گرفته از دین اسلام و تشیع هست
و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اسلام ناب محمدی (ص) این باید به دنیای بشری عرضه بشود
امروز من براساس اطلاعات دقیقخودشان بیان میکنند که این  میگم که اندیشمندان دنیای اروپا، آمریکا وقتی مروری بر مبانی دین میکنند به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند
و جالب توجه اینکه خودشان بیان میکنند که این مکتب در واقع برون رفت از بن بست ها برای ماست چون دنیای استکبار بدون تعارف در بن بست است

مطالب مشابه
دیدگاه ها